Læsevejledning

Hvordan navigerer jeg rundt i den digitale kommuneplan? Hvordan er hjemmesiden bygget op? Hvordan kan jeg se, hvad der særligt gælder for mig? Find svaret på disse og andre spørgsmål her i denne læsevejledning.

Den digitale kommuneplan indeholder en mængde informationer og kort over kommunens områder. Du kan søge oplysninger om dit eget lokalområde, læse visionen for områdets udvikling eller se hvad der gælder for lige netop din ejendom. Du kan også dykke nærmere ned i emner, der interesserer dig og læse om kommunalbestyrelsens mål på en lang række områder.

Nedenfor finder du en beskrivelse af, hvordan den digitale plan er opbygget.

Opbygning af den digitale plan

Kommuneplanen er opdelt i fem hovedafsnit:

  • Vision og udvikling
  • Erhverv og beskæftigelse
  • Bo og Leve
  • By og landskab
  • Rammer for lokalplanlægning

På alle sider af den digitale kommuneplan er de fem hovedafsnit placeret på tværs af siden på et bredt, blågrønt bånd. Under hvert hovedafsnit ligger klikbare menupunkter til en række underafsnit. Når du kommer ind på disse undersider vil du hele tiden kunne genfinde menustrukturen til venstre på siden. Der vil også altid øverst på siden være en såkaldt "brødkrummesti", der med klikbare links markerer, hvor du befinder dig på hjemmesiden.

På forsiden kan du finde de fem hovedafsnit, som nævnt ovenfor, og derudover kan du finde "Hvad gælder for mig?" og "Om Kommuneplanen". Forsiden kan altid findes ved at trykke på Kalundborg Kommunes logo, som ses øverst i venstre hjørne.

Med "Hvad gælder for mig?" kan du via en kortfunktion søge frem, hvilke kommuneplantemaer, der gælder for lige netop din adresse/ejendom. Udover at finde funktionen på forsiden ses den også øverst til højre på alle sider.

"Om kommuneplanen" indeholder en beskrivelse af: planlovens krav, nyt i planlægningen, screening for miljøvurdering, oversigt over kommuneplantillæg og slutteligt denne læsevejledning.