Offentlige formål (OF)

Områderne skal anvendes til offentlige formål af såvel offentlig, almen og privat karakter. Anvendelsen omfatter uddannelsesinstitutioner, sundhedsinstitutioner, sociale institutioner, administration, kulturelle institutioner, idrætsanlæg samt kirker og kirkegårde.

I tilknytning til institutioner eller anden bebyggelse til offentlige formål kan der indrettes boliger, serviceerhverv, liberale erhverv, servicearealer og mindre tekniske anlæg.

Øvrige arealanvendelser

Du kan læse om de øvrige arealanvendelser her:

En beskrivelse af de overordnede områdetyper og deres anvendelse kan ses nedenunder: