Flyvepladser

Sportsflyvemaskine på landingsbane

Retningslinjer for flyvepladser behandles her. Der udlægges ikke nye arealer til flyvepladser.

Mål

Det er Kommunalbestyrelsens mål at:

  • sikre arealudlæg til almene flyvepladser, der kan sikre egnens behov for erhvervsmæssig og transportrelateret privat flyvning samt for fritidsflyvning

Retningslinjer

Lokalisering af flyvepladser

4.28.1 Flyvepladser i Kalundborg Kommune er vist på kortet 4.28.a.

4.28.2 Fritidsflyvepladser, herunder flyvepladser til svæveflyvning, faldskærmsflyvepladser, flyvepladser til ultralette fly samt modelflyvepladser, skal være geografisk spredt for at sikre et tilstrækkeligt brugeropland samt for at minimere antallet af støjbelastede arealer.


Static-map

Kort 4.28.a Eksisterende flyvepladser