Områdetyper

Afsnittet omhandler de arealdækkende områdetyper. De overordnede retningslinjer behandles her. Retningslinjerne for de enkelte områdetyper behandles på niveauet under.

Retningslinjer

4.1.1 Kommunen er opdelt i følgende områdetyper: BYOMRÅDE, SOMMERHUSOMRÅDE og LANDOMRÅDE. Disse fremgår af kort 4.1.1.a. LANDOMRÅDE er arealet uden for BY- og SOMMERHUSOMRÅDER.

4.1.2 Retningslinjerne for de enkelte områdetyper definerer de overordnede rammer for arealanvendelsen i de forskellige områdetyper.


Static-map

Kort 4.1.1.a. Områdetyper