Tekniske anlæg (T)

Områderne skal anvendes til tekniske anlæg, som omfatter forsynings-, deponerings-, rensnings-, trafik-, og vindmølleanlæg samt andre tekniske anlæg, fx kommunikationsanlæg.

Der skal gennem lokalplanlægning for nye vindmøller åbnes mulighed for, at der kan opsættes antenner på den enkelte mølle. Der henvises i øvrigt til retningslinjer for vindmøller og husstandsmøller og VVM-pligtige enkeltanlæg i kommuneplanens hovedstruktur samt de specifikke rammebestemmelser for de enkelte områder.

Øvrige arealanvendelser

Du kan læse om de øvrige arealanvendelser her:

En beskrivelse af de overordnede områdetyper og deres anvendelse kan ses nedenunder: