Arealanvendelser

I dette afsnit kan du læse om de generelle rammebestemmelser for arealanvendelsen.

De enkelte planområder i kommunen er inddelt i en række hovedgrupper for arealanvendelsen, som fremgår af listen nedenfor. Du kan læse nærmere om, hvilke generelle rammebestemmelser der gælder for de enkelte arealanvendelser, ved at vælge fra listen.

En beskrivelse af de overordnede områdetyper og deres anvendelse kan ses nedenunder: