Jernbaner

Tog passerer jernbaneoverskæring og en cyklist venter ved bommen

I dette afsnit kan der læses om mål og retningslinjer for jernbaner samt anlægsområde for  dobbeltspor til Værslev. Anlægsområdet opretholdes af hensyn til timemodellen og realisering af elektrificering jf. Togfonden (2014/2017) og som en del af en mulig Kattegatforbindelse.

Mål

Det er Kommunalbestyrelsens mål at:

  • arbejde for en opgradering af jernbaneforbindelsen mod øst (hovedstadsområdet, Roskilde og Holbæk)
  • arbejde for hurtigere og hyppigere togforbindelser på strækningerne Kalundborg-Holbæk-Roskilde-København (Københavns Lufthavn) samt Høng-Tølløse-København og Høng-Slagelse-København (Københavns Lufthavn)
  • arbejde for at der kommer elektrificering på jernbanen helt til Kalundborg inden 2024, jf. Togfonden
  • arbejde for realisering af timemodelen, jf. Togfonden (2014/2017)
  • arbejde for, at en mulig Kattegatforbindelse skaber størst mulig værdiskabelse for Kalundborg Kommune

Retningslinjer

4.27.1 Der udlægges et anlægsområde til anlæg af dobbeltspor på jernbanestrækningen Holbæk-Værslev. Dette fremgår at temaet jernbaner - planlagte dobbeltspor på kortet 4.27.1.a.


Static-map

Kort 4.27.1.a. Planlagte og eksisterende jernbaner.

4.27.2 Inden for anlægsområdet må der ikke foretages investeringer eller ændringer i den hidtidige arealanvendelse på en sådan måde, at der kan opstå konflikt i forhold til den anvendelse, der er reserveret mulighed for.

4.27.3 Anlæg skal altid indpasses under hensyntagen til omgivelsernes karakter, og der kan stilles særlige krav til det enkelte anlægs placering og udformning.