Erhverv og beskæftigelse

Luftfoto af industriområdet og havnen i Kalundborg

En af Sjællands største industrikoncentrationer uden for København er placeret i Kalundborg. 

Storindustri og havn

I industriområdet ved Kalundborg by findes nogle af landets største energi- og procesindustrier, og en stor del af dem danner den internationalt kendte industrielle symbiose.

Havnen i Kalundborg består dels af Kalundborg Havn, der er kommunal selvstyrehavn, og så raffinaderiets oliepier og kraftværkets havn. Havnedrift og transport sætter sit tydelige præg på Kalundborg by og oplandet. Her findes en betydelig havnerelateret industri. Kalundborg Havn er både lokalhavn for Vestsjællands industri og en alsidig regionalhavn for hele Sjælland på grund af sin store vanddybde på op til 15 meter.

Industrien tegner sig for en fjerdedel af kommunens arbejdspladser og er meget synlig i Kalundborg by og understreger hermed Kalundborgs rolle i det sjællandske bymønster og i arbejdsdelingen mellem de større sjællandske byer.

– men også handel, service og håndværk

Ved siden af de store virksomheder i Kalundborg by findes en bred vifte af mindre virksomheder inden for service og håndværk i hele kommunen samt betydelig transportvirksomhed. Nogle af disse virksomheder er tilknyttet udviklingen i de store virksomheder, mens andre virksomheder retter sig bredt mod aftagere og kundegrupper i lokalområdet.

Uddannelse og beskæftigelse

Kalundborg er velforsynet med arbejdspladser, og cirka to tredjedele af de beskæftigede borgere har et job inden for kommunegrænsen. Samtidig indgår Kalundborg i et sammenhængende sjællandsk bymønster og i hovedstadsområdets arbejdskraftopland. Mange pendler således dagligt ud af Kalundborg kommune, ligesom borgere fra andre kommuner pendler til deres job i Kalundborgs private og offentlige virksomheder.

Afstanden og kvaliteten af forbindelserne til hovedstaden er en barriere for det erhvervsmæssige samspil med hovedstadsområdet og nødvendiggør et stærkt og dynamisk lokalt arbejdsmarked, der fortsat kan tiltrække nye arbejdspladser og veluddannet arbejdskraft. Mangel på kvalificeret arbejdskraft kan bremse vækst og innovation i virksomhederne. En fælles fokuseret indsats fra både offentlige og private aktører har de seneste år skabt nye lokale uddannelsessteder for både korte- og mellemlange uddannelser. Udvikling af lokale uddannelsesmuligheder, der imødekommer erhvervslivets rekruttering, er fortsat et vigtigt indsatsområde.

Alle har ressourcer, som de kan bidrage til fællesskabet med. Også borgere med udfordringer af faglig, personlig og social karakter skal have muligheden for at opnå den livskvalitet, der ligger i at være i arbejde og tjene egne penge. Kommunen og virksomhederne kan i fællesskab sikre, at også ledige, der befinder sig på kanten af arbejdsmarkedet, bliver en del af arbejdsfællesskabet.