Rekreativ struktur

Gul camper ved stranden

Rekreativ struktur generelt

Kalundborg kommune har mange rekreative kvaliteter og faciliteter, der henvender sig såvel til lokalbefolkningen som til turister. Kommunen søger at sikre mulighederne for, at friluftslivet kan udfolde sig inden for nogle grænser, hvor både landbrugets, lokalbefolkningens og turisternes interesser tilgodeses samtidig med, at friluftslivet udfoldes på et bæredygtigt grundlag.

Den rekreative struktur målrettes så den både tilgodeser lokalbefolkningens behov for rekreativ udfoldelse og understøtter udviklingsmulighederne for turisterhvervet med de målsætninger, som er beskrevet under turisme. Kommunens overordnede potentialer for turisme er identificeret i den turistpolitiske redegørelse.

Den turistpolitiske redegørelse peger på kommunens kyster, herunder særligt de gode badestrande og naturoplevelserne som den primære grund til at holde ferie i Kalundborg. Derfor baseres udviklingsmulighederne på den allerede eksisterende turismestruktur, hvor overnatningskapaciteten primært ligger i sommerhusområder, campingpladser og i mindre grad hoteller langs kysten.

For at understøtte naturoplevelserne skal der ske en beskyttelse af kommunens natur- og kulturværdier som beskrevet under natur og kultur. Der skal samtidig ske en formidling af disse værdier, som det fx sker igennem naturvejledningen på Røsnæs og på Fugledegård ved Tissø, og adgang til disse værdier skal sikres.  

Et sammenhængende stisystem skal fremme sikker trafik til og fra skole, arbejde, fritidsinteresser, men også adgang til den kollektive trafik og sociale aktiviteter. Gode stisystemer tilgodeser også et aktivt fritids- og friluftsliv og giver mulighed for cykelturisme. Stier og spor i landskabet er vigtige for at skabe rekreative sammenhænge mellem by og land eller mellem forskellige naturoplevelser.