Turisme

Luftfoto af sommerhusområder ved Storebælt

Kalundborg kommune har spændende landskaber, interessante kulturmiljøer, smuk natur og en lang kystlinje med skønne badestrande, der hvert år tiltrækker mange besøgende. Kommunen har betydelige styrker med hensyn til overnatningstilbud til ferieturisterne. Især skal der udover den store kapacitet indenfor camping nævnes de mange feriehuse. Kalundborg Kommune er en del af selskabet Destination Sjælland, der udvikler turismen og markedsfører Sjællands Vestkyst på vegne af turisterhvervene og fire kommuner.

Mål

Det er Kommunalbestyrelsens mål at:

  • udnytte potentialet i turismeerhvervet med udgangspunkt i kyst, landskab, Kalundborg by og havn og virksomheder i erhvervet ved at skabe og synliggøre attraktivitet og muligheder
  • medvirke til, at turismen i Kalundborg kommune udvikles på et bæredygtigt grundlag i forhold til natur og miljø, således at den bidrager til at bevare og udvikle lokalsamfundene som aktive, velfungerende samfund
  • fremme destinationsudviklingen i Kalundborg kommune og i Vestsjælland gennem et tværkommunalt samarbejde