Større husdyrbrug

Det overordnede mål med retningslinjerne for større husdyrbrug er at sikre hensigtsmæssig placering af brugene i forhold til naboer, natur- og landskabsinteresser samt potentielle biogasanlæg.

Mål

Det er Kommunalbestyrelsens mål at:

  • sikre en hensigtsmæssig placering af husdyrbrugenes bygninger mv. i forhold til beskyttelsesinteresser, byvækst og fælles biogasanlæg
  • understøtte landbrugets udviklingsmuligheder

Retningslinjer

4.14.1 Kort 4.14.1.a viser områder til placering af nye større husdyrbrug, som etableres uden tilknytning til eksisterende bebyggelse.

4.14.2 Nye større husdyrbrug, uden tilknytning til eksisterende bebyggelse, skal som udgangspunkt placeres inden for Områder til placering af nye større husdyrbrug.

Biogasanlæg

4.14.3 Inden for de udpegede arealer (tema Biogasanlæg på kort 4.14.1.a) vil der, i forhold til nærhed til potentielle større fælles biogasanlæg i Gørlev eller Kalundborg, være særligt gode muligheder for at etablere og udvide store husdyrproduktioner.

Landskab

4.14.4 Inden for de udpegede arealer (tema Landskab på kort 4.14.1.a) vil der, i forhold til landskabets robusthed overfor større anlæg, være særligt gode muligheder for at etablere og udvide store husdyrproduktioner.

Byområder

4.14.5 Inden for de udpegede arealer (tema Byområder på kort 4.14.1.a) vil der, i forhold til afstanden til byområder, være særligt gode muligheder for at etablere og udvide store husdyrproduktioner.

Natur

4.14.6 Inden for de udpegede arealer (tema Natur på kort 4.14.1.a) vil der, i forhold til afstanden til Natura 2000-områder, være særligt gode muligheder for at etablere og udvide store husdyrproduktioner.

Placering og udformning

4.14.7 Byggeri og anlæg til større husdyrbrug skal placeres og udformes under hensyntagen til landskabelige, naturmæssige, miljømæssige og kulturhistoriske værdier samt tage hensyn til naboer og adgangsforhold.


Static-map

Kort 4.14.1.a. Positivområder for placering af større husdyrbrug