Generelle rammebestemmelser

Rammerne er bindeled mellem hovedstrukturens mål og retningslinjer og den mere detaljerede lokalplanlægning. De er grundlaget for den fremtidige lokalplanlægning, men er også vejledende for kommunens øvrige administration af områder og enkeltsager.

De generelle rammebestemmelser omfatter bestemmelser for de enkelte rammeområders arealanvendelse samt for en række tværgående emner. De generelle rammebestemmelser er gældende, hvor intet andet er nævnt om det pågældende emne under det enkelte rammeområdes bestemmelser.

De generelle rammebestemmelser er revurderet under hensyn til gældende lovgivning, de statslige interesser i kommuneplanlægningen og kommunalbestyrelsens mål for planlægningen.

For hvert enkelte rammeområde er fastsat specifikke rammebestemmelser. De specifikke rammebestemmelser er maksimale rammer. Kommunalbestyrelsen kan derfor godt fastlægge strammere bestemmelser, når der udarbejdes lokalplaner.

De specifikke rammebestemmelser findes under de enkelte planområder:

En beskrivelse af de overordnede områdetyper og deres anvendelse kan ses nedenunder: