Bymønster

Udsigt ud over Kalundborgs boligblokke og grønne områder

Bymønsteret beskriver sammenhænge og roller mellem byer og landsbyer og er basis for den overordnede fysiske planlægning og for fordeling og udvikling af den kommunale service. Bymønsteret skal bruges til strategiske overvejelser i forhold til en afbalanceret udvikling, som sikres dels gennem kommunens politikker og strategier, dels gennem planlægningen. Her i kommuneplanen er der fokus på planlægningen og de stedbundne kvaliteter.

Mål

Det er Kommunalbestyrelsen mål at:

  • understøtte potentialerne i de enkelte byer og lokalområder
  • muliggøre bosætning og revitalisering af udvalgte landsbyer under hensyntagen til at adgangen til og beskyttelsen af natur, miljø, landskaber og kystområder sikres

Retningslinjer

3.1.1 Bymønsteret for Kalundborg kommune beskriver den grundlæggende rollefordeling mellem kommunens byer og landsbyer.

3.1.2 Bymønsteret skal benyttes som et strategisk værktøj i kommunens planlægning.

3.1.3 Bymønsteret skal løbende udvikles og opdateres i forhold til ændrede forudsætninger og behov.

Kalundborg kommunes bymønster

Grundpillen i kommunens bystruktur er Kalundborg by og de fire lokalcenterbyer Høng, Ubby-Jerslev, Svebølle og Gørlev, som sammen udgør drivkraften for boligudbygning, detailhandel og serviceforsyning. Kalundborg er kommunens hovedby hvor hovedvægten af detailhandel, service og erhverv forefindes. De fire lokalcenterbyer udfylder – som de største byer og som lokale centre for handel og service – en særlig funktion i lokalområderne. Ved siden af lokalcenterbyerne findes en række mindre byer samt større og mindre landsbyer.

Kalundborg by, lokalcenterbyerne og landsbyerne spiller sammen – indbyrdes og med nærvedliggende byer – såvel inden for som med større byer uden for kommunegrænsen, se kort 3.1.1.a.

Kort 3.1.1.a. Bymønster

Ca. en tredjedel af befolkningen bor i Kalundborg by med forstæder, ca. en tredjedel i de større og mindre byer med over 200 indbyggere og den sidste tredjedel i mindre landsbyer, i fritliggende huse i det åbne land eller på øerne.

Kalundborg Kommune rummer mange forskelligartede kvaliteter, som tiltaler forskellige mennesker: smukke landskaber med ro og langt til naboerne, imponerende kyststrækninger med store oplevelsesmæssige kvaliteter, hyggelige byer og landsbyer, hvor det lokale sammenhold står i centrum, centerbyer med alle dagligdagens fornødenheder samt naturligvis Kalundborg by som kommunens centrum for bosætning, erhverv, detailhandel og service. 

Kalundborg kommune har bosætningsmuligheder for enhver smag og skal også have det i fremtiden. Det indebærer bl.a. at udvikling ikke nødvendigvis er synonymt med vækst eller ensretning i alle kommunens byer, men at kommunens forskellige områder kan udvikle sig i forskellige retninger.

Bymønsteret og byernes potentialer uddybes i afsnittet "Byer og landsbyers kvaliteter og potentialer", og retningslinjer for at sikre en differentieret og målrettet udvikling af landsbyerne ses under afsnittet “Strategisk planlægning for landsbyerne”.

Bymønsterets udformning

Byerne i bymønsteret er grupperet på baggrund af deres størrelse og med angivelse af de typiske funktioner i de enkelte bygrupper. Dette øjebliksbillede af byer samt større og mindre landsbyer skaber et samlet overblik over Kalundborg kommunes struktur. 

Bymønsterets opdeling i bystørrelser og typiske byfunktioner kan bidrage til en sammenhængende, overordnet planlægning, både med hensyn til den fysiske del – infrastruktur, bolig og erhvervsudvikling – og i forhold til udviklingen af offentlige serviceydelser. Bymønsteret giver kommunalbestyrelsen et grundlag for at fokusere og differentiere den udviklingsmæssige indsats i kommunens lokalområder.

En størrelsesmæssig kategorisering siger dog kun i begrænset omfang noget om byernes udviklingspotentialer – byer af samme størrelse kan hver for sig rumme kvaliteter, der vil kunne danne grundlag for helt forskellige udviklingspotentialer. Derfor suppleres kommunens bymønster med begrebet "bymosaik", med henblik på at udvikle et dynamisk bymønster.

Der kan læses mere om ”bymosaik” under "Byer og landsbyers kvaliteter og potentialer".

I "Strategisk planlægning for landsbyerne" beskrives, hvordan en udvikling af landsbyerne kan understøttes.

Nedenstående oversigter angiver offentlige og private servicetilbud i de enkelte planområder samt viser indbyggertal i kommunens byer med over 200 indbyggere.

Kalundborg planområde

  Kalundborg Spangsbro Rørby Årby Ulstrup Ugerløse
Indbyggertal 16.309 762 733 423 410 253
Hovedcenter X          
Lokalcenter            
Skole X X X X X  
Dagligvarer X X X X X  
Forsamlings- eller kulturhus X X X   X  
Idrætshal X X X x    
Bibliotek X          
Apotek (-udsalg) X          
Almen lægepraksis X   X      
Tandlæge X          

Svebølle planområde

  Svebølle Eskebjerg Føllenslev Havnsø Snertinge-Særslev Sejerby
Indbyggertal 2.244 239 363 946 920 201
Hovedcenter            
Lokalcenter X          
Skole X   X   X X
Dagligvarer X X   X X X
Forsamlings- eller kulturhus X X X     X
Idrætshal X   X      
Bibliotek x X       X
Apotek (-udsalg) X          
Almen lægepraksis           X
Tandlæge X          

Ubby-Jerslev planområde

  Ubby-Jerslev Svallerup Bjerge
Indbyggertal 1.928 256 241
Hovedcenter      
Lokalcenter  X    
Skole X    
Dagligvarer X    
Forsamlings- eller kulturhus X  X X
Idrætshal X    
Bibliotek  X    
Apotek (-udsalg)      
Almen lægepraksis  X    
Tandlæge  X    

Gørlev planområde

  Gørlev Kr. Helsinge Reersø
Indbyggertal 2.427 515 546
Hovedcenter      
Lokalcenter X    
Skole X X  
Dagligvarer X   X
Forsamlings- eller kulturhus X X  
Idrætshal X    
Bibliotek X    
Apotek (-udsalg) X    
Almen lægepraksis X X  
Tandlæge X    

Høng planområde

  Høng Sæby Løve
Indbyggertal 4.298 366 282
Hovedcenter    
Lokalcenter X    
Skole X X X
Dagligvarer X    
Forsamlings- eller kulturhus X X X
Idrætshal X    
Bibliotek X    
Apotek (-udsalg) X    
Almen lægepraksis X    
Tandlæge X