Byomdannelse

Et byomdannelsesområde er et udviklingsområde, hvor den hidtidige anvendelse har været præget af erhvervsaktiviteter som industri, håndværk, værksteder, lager- og engrosvirksomhed og transportvirksomhed, men hvor der nu er en omstillingsproces i gang, og der planlægges for en mere boligorienteret anvendelse.

For at understøtte udviklingen i områderne, kan der fastlægges særlige bestemmelser i en efterfølgende lokalplan for hele eller dele af det byomdannelsesområde som kommuneplanen afgrænser. Der er tale om: