Rekreativt område (R)

Områderne skal anvendes til rekreative formål, hvilket omfatter alle fritids- og turistanlæg, kolonihaver og rekreative grønne områder.

Fritidsanlæg kan omfatte idrætsanlæg som fodboldbaner, tennisbaner, golfbaner, svømmehal og ridebaneanlæg, der ikke indgår naturligt i offentlige områder, samt skydebaner og andre støjende fritidsanlæg.

Turistanlæg omfatter lystbådehavne, feriecentre, campingpladser og forlystelsesanlæg.

Rekreative grønne områder omfatter nærrekreative funktioner som eksempelvis parker og bynær skov.

I rekreative områder må der kun opføres bebyggelse i tilknytning til områdets funktion. Det kan være til kulturelle formål, museum, kursusvirksomhed, restaurationsvirksomhed og kioskfunktioner samt til særlige overnatningsfaciliteter og klublokaler til fritidsaktiviteter.

Øvrige arealanvendelser

Du kan læse om de øvrige arealanvendelser her:

En beskrivelse af de overordnede områdetyper og deres anvendelse kan ses nedenunder: