Hvad gælder for mig?

Du har mulighed for hurtigt at finde ud af, hvad der gælder for din ejendom af muligheder og hensyn ved at skrive din adresse eller dit matrikelnummer i søgefeltet nedenunder. Resultatet af din søgning vises under kortet. I søgningen får man et overblik over, hvad der gælder af planrammer og retningslinjekort fra Kalundborg Kommuneplan 2021 samt lokalplaner. For øvrige emner, som ikke er direkte relateret til kommuneplanen, såsom strandbeskyttelseslinje, fortidsmindebeskyttelseslinjer m.v. henvises til Kalundborg Kommunes digitale kort.