Andre bymidter

Billede af butikscenter

Andre bymidter består af Gørlev, Høng, Svebølle, Ubby-Jerslev og Havnsø. Bymidtebegrebet refererer til planlovens bestemmelser om detailhandel og ikke nødvendigvis til den visuelle bymidte.

Mål

Det er Kommunalbestyrelsens mål at:

  • de afgrænsede bymidter inden for de enkelte byer fastholdes og udvikles som byernes centrum med et alsidigt udbud af serviceforsyning og butikker til betjening af byen
  • Havnsø skal styrke sin position som besøgsmål og opholdsområde blandt turismedestinationens tilbud i området

Retningslinjer

2.4.1 Butikker i byernes butikscentre skal placeres inden for bymidteafgrænsningen. Bymidteafgrænsningen for Høng fremgår at kort 2.4.a, for Svebølle af kort 2.4.b, for Ubby-Jerslev af kort 2.4.c, for Gørlev af kort 2.4.d og for Havnsø af kort 2.4.e.

2.4.2 Inden for bymidteafgrænsningerne kan der etableres nye butikker i ny eller omdannet bebyggelse med et omfang på op til de nye rammer, der fremgår af nedenstående tabel.

2.4.3 I Høng, Gørlev og Svebølle kan der etableres dagligvarebutikker med en størrelse på op til 3.500 m2 og udvalgsvarebutikker med en størrelse på op til 2.000 m2.

2.4.4 I Ubby-Jerslev og Havnsø kan der etableres dagligvarebutikker med en størrelse på op til 1.500 m2 og udvalgsvarebutikker med en størrelse på op til 1.000 m2. Der kan udarbejdes lokalplaner for dagligvarebutikker på op til 2.500 m2, hvis det vurderes at kunne indpasses i hvert enkelt tilfælde.

Rammer for nye butikker

Bycenter Maks. butiksstørrelse. dagligvarer Maks. butiksstørrelse udvalgsvarer Ny ramme Nuværende areal og ny ramme - total
Høng 3.500 m2 2.000 m2 5.400 m2 15.500m2
Gørlev 3.500 m2 2.000 m2 3.500 m2 10.785m2
Svebølle 3.500 m2 2.000 m2 1.300 m2 5.000m2
Ubby-Jerslev 1.500 m2 1.000 m2 3.000 m2 4.700m2
Havnsø 1.500 m2 1.000 m2 1.500 m2 2.500m2

2.4.5 Der skal sikres god tilgængelighed for alle trafikanter og et nødvendigt omfang af parkeringspladser for både biler og cykler.

 

 


Static-map

Kort 2.4.a Detailhandelsafgrænsning Høng

 


Static-map

Kort 2.4.b Detailhandelsafgrænsning Svebølle

 


Static-map

Kort 2.4.c Detailhandelsafgrænsning Ubby-Jerslev

 


Static-map

Kort 2.4.d Detailhandelsafgrænsning Gørlev

 


Static-map

Kort 2.4.e Detailhandelsafgrænsning Havnsø