Bæredygtig udvikling

Solitærtræ på grøn mark

Beslutninger, vi træffer i dag, har betydning for kommende generationers levevilkår. Udfordringen er at finde de bæredygtige løsninger på tværs af sektorer i et perspektiv, der rækker mange år ud i fremtiden.

Bæredygtig planlægning

Vi skal leve bæredygtigt og give jorden videre til næste generation på en måde, der ikke forringer deres muligheder. Det lyder højtideligt, men handler om noget så nært som vores hverdag, måden vi indretter os på i dagligdagen, på jobbet og i fritiden.

Rammerne for hverdagslivet bliver i vid udstrækning skabt af den langsigtede planlægning af bymønster og infrastruktur, erhvervsudvikling og bosætning. Som det fremgår af kommuneplanens afsnit om Erhverv og beskæftigelse, Bo og leve samt By og landskab, tages en række af disse udfordringer op, og der sættes mål, der går på tværs af sektorer og rækker ind i fremtiden.

De tværgående temaer

I hver planperiode vil Kommunalbestyrelsen sætte fokus på udvalgte områder. Kommunalbestyrelsen sætter i sin strategi for kommuneplanlægningen, Kalundborg Kommunes udviklingsstrategi frem mod 2030 – mangfoldige ressourcer og samarbejde på tværs, fokus på et tværgående tema om bæredygtig udvikling i byen og på landet, samt fem temaer om henholdsvis bosætning, vækst, velfærd, uddannelse og infrastruktur.

Læs mere om mål og indsatser for de enkelte temaer via nedenstående links.