Lokale uddannelser, tæt på virksomhederne

Uddannelse har stor betydning ikke bare for de lokale unges livskvalitet og udviklingsmuligheder, men også for kommunens og virksomhedernes vækst som helhed.

Det er attraktivt at bosætte sig i et område med gode uddannelsestilbud, for det giver muligheder for den enkelte og liv i lokalområdet. Samtidig leverer uddannelsesinstitutionerne fremtidig kvalificeret arbejdskraft til virksomhederne, som er en forudsætning for fortsat udvikling og innovation.

Mål

  • Flere gennemfører en ungdomsuddannelse
  • Udvikle lokale uddannelsesmuligheder, så de er attraktive for vores unge og imødekommer erhvervslivets rekruttering
  • Tiltrække nye uddannelsestilbud gennem en målrettet indsats
  • Etablere boliger, der danner rammen om det gode studieliv
  • Udvikle et attraktivt studiemiljø i takt med at flere uddannelser kommer til
  • Give flere unge lyst til at arbejde, bo og leve i Kalundborg kommune efter endt uddannelse

For at nå disse mål, vil der i den kommende planperiode bl.a. blive arbejdet med:

Tegning af Campus

Fortsat udvikling af uddannelsesmiljøet ved Station Øst

I den østlige del af Kalundborg, ved Rynkevangen syd for Holbækvej, udvikles et nyt campusområde, hvor der etableres nye uddannelsesfaciliteter ved Station Øst og i tæt tilknytning til virksomhederne i det omgivne erhvervsmiljø.

Det nye campusområde Biotekbyen åbner op for tætte og tilgængelige samarbejder med erhvervslivet. Med en placering 300 m fra Station Øst, er der let adgang med offentlig transport, ligesom der planlægges for cykelforbindelse direkte ind til midtbyen.

Netop denne placering ved erhvervsområderne og grønne tiltag giver et særligt fokus, som relaterer sig til værdier i Kalundborg. De grønne tiltag vil give området et indbydende udtryk, og samtidig medvirke til at løse tekniske forhold på en naturlig måde, hvor vandløb og bassiner fx samler overfladevand fra hele campusområdet.

Både når det kommer til udeområderne og samarbejder i Biotekbyen, er koncept at det skal være et dynamisk økosystem, hvor uddannelse og industri trives med lokale rødder.

Uddannelsesmiljøets samarbejde med erhvervslivet skaber en god dynamik mellem studierelateret opgaveløsning og fokus på områder, der relaterer sig til reelle behov i branchen. Faciliteterne er kernen for samarbejde mellem universiteterne i Danmark og industrien i Kalundborg. Kandidatprojekter designes eksempelvis, så de kan imødekomme universiteterne på forhold, der efterspørges.

Dynamikken mellem uddannelserne og virksomhederne skal også præge institutionerne lokaliseret på campus. På Campus arbejdes der med delte resurser i form af kantine, undervisningslokaler og udearealer, hvilket vil skabe nogle fællesskaber, der afspejler den virkelige verden, hvor fagligheder skal løse opgaver i et tværgående samarbejde.

Visionen er, at Campus i Kalundborg frem mod 2030 udvikler sig til at blive en internationalt førende hub for uddannelse, research og innovation i biotek produktion. Vi er allerede en internationalt anerkendt pionér indenfor bæredygtighed og cirkulær industriel produktion i praksis.

Unge spiller beachvolley i Havneparken

Et attraktivt studiemiljø med byen som arena.

Studieboliger i Kalundborg Midtby.

Kalundborg by har de faciliteter og den infrastruktur, der kræves for at udløse potentialet som attraktiv bopæl for studerende ved byens uddannelser og medarbejdere i viften af arbejdspladser i Biotekbyen.

I forbindelse med den seneste byudvikling har der været fokus på forhold, der er med til at give et bedre studiemiljø. Havneparken har i et par år været under udvikling til et rekreativt udendørs opholdsrum, der giver de samme muligheder, som nogle af de andre studiebyer med arrangementer og rammerne for et urbant liv. Det kommende Kulturhus vil ligeledes have fokus på den dynamik, der er mellem byens hverdagsliv, de studerende og havnens aktiviteter.

I 2020 skal planen for Kalundborgs hovedstrøg revideres, hvor butikker og oplevelser, herunder studiemiljø, vil være i fokus. Med de større nye tiltag i byen og de nye fokusområder er der nyligt igangsat et infrastrukturprojekt, hvor forbindelser mellem byen, boligmulighederne og studieområder vil indgå, så der sikres gode og trygge forbindelser.

I forhold til studerende på de etablerede uddannelser, er der et behov for studieboliger udover den private indkvartering. På nuværende tidspunkt er der etableret omkring 40 studieboliger fordelt ud på tre lokationer.

I det tidligere Kalundborg Sygehus etableres op til 170 studieboliger. Den første bygning, er allerede gjort klar til 100 studieboliger. De øvrige 70 studieboliger vil blive etableret successivt i samspil med efterspørgslen.

I forhold til disse segmenter er der i en kortsigtet plan behov for etablering af 20-40 fleksible boliger som kan anvendes af Master, kandidater, Ph.d.-studerende og internationale medarbejder som er forbundet til virksomheder eller studieophold i Kalundborg.

I forbindelse med midtbyprojekterne omkring Klosterparken, Kaalund Kloster og Højbyen etableres mindre boliger egnet til uddannelsessøgende. Denne lokation giver mulighed for at skabe attraktive miljøer, hvor unge fra uddannelsesfaciliteterne i byen og de omkringliggende boligområder mødes. Samtidig er dette centrale sted i byen i tæt tilknytning til et stort udbud af fritidsaktiviteter, vandet og naturen, hvilket giver de studerende mulighed for at kunne dyrke det gode liv uden for studiet.