Om kommuneplanen

Kommuneplanen sammenfatter og konkretiserer de overordnede politiske mål for den fysiske udvikling og arealplanlægning i kommunen.

Formål med kommuneplanen

Kommuneplanen skal sammenfatte og konkretisere de overordnede politiske mål for udvikling i kommunen. De centrale emner er udformning af byområder, placering af boliger, erhverv, butikker, offentlige institutioner, trafik og grønne områder. Samtidig skal der tages stilling til en lang række forhold uden for byerne, bl.a. om natur, landskab, benyttelse og beskyttelse.

I kommuneplanen fastlægger Kommunalbestyrelsen sin politik for udviklingen af kommunens samlede arealer i byer og på land. Kommuneplanen er bindeled mellem overordnede planer og lokalplanernes bestemmelser om anvendelse og bebyggelse af delområder.