Kommuneplantillæg

Vedtagne kommuneplantillæg indarbejdes i den digitale kommuneplan.

Når der vedtages kommuneplantillæg til Kalundborg Kommuneplan 2021-2032, bliver kommuneplantillægget indarbejdet i den dynamiske, digitale kommuneplan. En fordel ved den digitale kommuneplan er netop muligheden for en løbende opdatering, så der ved vedtagelse af kommuneplantillæg ikke opstår forvirring om, hvad der aktuelt er indeholdt i kommuneplanen.

For neden på denne side findes en kronologisk oversigt over vedtagne kommuneplantillæg. Her kan den fulde ordlyd af de vedtagne kommuneplantillæg læses.

  • Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2017-2028 for erhvervsområder forbeholdt produktionserhverv
  • Tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2017-2028 - Hallas Allé Nord
  • Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2017-2028 for større solcelleanlæg i det åbne land
  • Tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2017-2028 - ændret anvendelse for et boligområde i Særslev
  • Tillæg nr. 5 til Kommuneplan 2017-2028 for boligbebyggelse i en del af Klosterparker