H2.R01 - Sæby

loading image
Henter kort...
static-map
 • Rammeområde

  H2.R01

 • Plannavn

  Sæby

 • Anvendelse

  Rekreativt område

 • Fremtidig zonestatus

  Landzone

 • Anvendelse

  Større rekreativt område, Skoven ved Sæby

 • Områdets anvendelse

  Grønt område med fredskov

 • Bebyggelsesforhold i øvrigt

  Der kan i begrænset omfang tillades bebyggelse og faciliteter i form af shelter, bålhytte, naturlejeplads mv. der kan understøtte den rekreative anvendelse samt skur til eventuel dyrehold

 • Friarealer og beplantning

  Der skal udarbejdes og disponeres efter en samlet plan for drift og vedligeholdelse af skovarealet.

 • Miljøforhold

  En del af området er omfattet af skovbyggelinje. En del af området er udpeget som § 3-områder.

 • Bemærkning til zonestatus

  Området er beliggende i byzone og landzone

 • Lokalplaner

  Tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2021-2032, der udtager rammeområdet fra kommuneplanen og ændrer anvendelse af området fra boligformål og offentlige formål til rekreativt formål, som muliggør ophævelse af dele af Lokalplan nr. 35, med det formål at ændre områdets anvendelse fra byzone til landzone for etablering af skov med fredsskovpligt og rekreative arealer.

Sæby