H2.OF02 - Sæby

loading image
Henter kort...
static-map
 • Rammeområde

  H2.OF02

 • Plannavn

  Sæby

 • Anvendelse

  Område til offentlige formål

 • Specifik anvendelse

  Uddannelsesinstitutioner, Område til offentlige formål

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Max. bebyggelsesprocent for området

  40% beregnet ud fra det enkelte jordstykke

 • Max. antal etager

  2

 • Max. bygningshøjde (m)

  8.5

 • Områdets anvendelse

  Område til skole og institutioner, sportsfaciliteter samt tilknyttede boliger.

 • Friarealer og beplantning

  Området skal mod det åbne land være afgrænses af skærmende buske og træer.

 • Infrastruktur (veje, stier og trafikforhold)

  Der skal anlægges sti langs sydligt skel.

Sæby