S6.T05 - Svebølle Landområde

loading image
Henter kort...
static-map
 • Rammeområde

  S6.T05

 • Plannavn

  Svebølle Landområde

 • Anvendelse

  Tekniske anlæg

 • Specifik anvendelse

  Solenergianlæg

 • Fremtidig zonestatus

  Landzone

 • Anvendelse

  Teknisk anlæg

 • Områdets anvendelse

  Solcelleanlæg i form af solpaneler til produktion af elektricitet. Landbrugsområde, med tilhørende teknikskure og overdækninger til dyrehold

 • Bebyggelsesforhold i øvrigt

  Stativer med paneler må ikke overstige 3,5 meter i samlet højde over terræn og panelerne skal være ikke-reflekterende. Udsigtstårn maks. 5 meter højde over terræn. Step-up transformer maks. 8 meter højde over terræn. Lynafleder i forbindelse med step-up transformertransformer må opføres i op til 15 meter.

 • Friarealer og beplantning

  Der skal etableres levende hegn, som er med til at afgrænse området og afskærme anlægget udefra. Eksisterende beplantning skal bibeholdes og vedligeholdes. Langs grænsen mod nord til Havnsø og mod vest etableres et 5-rækket levende hegn i en bredde af minimum 6 meter. Beplantningen har til formål at afskærme området visuelt og bidrage positivt til områdets biologiske mangfoldighed. Beplantningen skal bestå af 75% hjemmehørende buske og 25% træer med en høj andel stedsegrønne træer (nåletræer), som også kan afskærme og sløre indkikket til arealet i vinterhalvåret.

 • Miljøforhold

  Det vil være muligt at pleje området med et dyrehold. Dele af området er udpeget til §3-områder

 • Infrastruktur (veje, stier og trafikforhold)

  Området skal vejbetjenes fra nord. Der etableres rekreativ sti og arbejdsveje i anlægsområdet.

 • Bemærkning til zonestatus

  Området er beliggende i landzone

 • Lokalplaner

  Området er omfattet af bestemmelserne i Lokalplan 583 for solcelleanlæg ved Egemarke Gods, Havnsø

Svebølle Landområde