U4.R01 - Urhøj Camping

loading image
Henter kort...
static-map
 • Rammeområde

  U4.R01

 • Plannavn

  Urhøj Camping

 • Anvendelse

  Rekreativt område

 • Specifik anvendelse

  Campingplads og vandrehjem

 • Fremtidig zonestatus

  Landzone

 • Max. antal etager

  1

 • Max. bygningshøjde (m)

  5

 • Områdets anvendelse

  Campingplads

 • Bebyggelsesforhold i øvrigt

  Inden for området må kun opføres bygninger som er nødvendige for campingpladsens drift (toilet-, køkken- og vaskerum, kiosk og lignende), en enkelt bolig for bestyrer eller person tilknyttet campingpladsen samt et antal campinghytter, i overensstemmelse med gældende campingreglementet.

 • Friarealer og beplantning

  Langs områdets grænser mod det åbne land samt omkring de enkelte afsnit af campingpladsen etableres levende hegn af karakter som egnens markhegn.

 • Infrastruktur (veje, stier og trafikforhold)

  Der kan anlægges parkeringsplads for campingplads og dagturister.

 • Andet

  Maks. 400 campingenheder. Området er omfattet af strandbeskyttelseslinje. En del af området er udpeget som § 3-områder.

U4.R01