S6.T01 - Vindmølleområde, Løgtved

loading image
Henter kort...
static-map
 • Rammeområde

  S6.T01

 • Plannavn

  Vindmølleområde, Løgtved

 • Anvendelse

  Tekniske anlæg

 • Specifik anvendelse

  Vindmølleanlæg

 • Fremtidig zonestatus

  Landzone

 • Max. bygningshøjde (m)

  146

 • Områdets anvendelse

  Vindmølleanlæg

 • Bebyggelsesforhold i øvrigt

  Potentiale for vindmølleopstilling: enten 3 stk. på maks. 130 m eller 2 stk. på maks. 146 m. Harmoniforholdet mellem navhøjde og rotordiameter skal være mellem 1:1 og 1:1,30. Vindmøllerne skal have samme rotordiameter og opstilles med samme indbyrdes afstand. Vindmøllernes nav skal ligge på linje, således at vindmøllerne afspejler de overordnede linjer i terrænet. Den indbyrdes afstand skal være mindst 3 x rotordiameteren og maksimalt 5 x rotordiameteren, medmindre VVM-vurderingen kan dokumentere, at en anden indbyrdes afstand er nødvendig og hensigtsmæssig. Vindmøllerne skal være ens med hensyn til størrelse, udseende, materialevalg, omløbsretning og omdrejningstal samt have 3-bladet rotor. Der må ikke være reklamer eller logo på vindmøllerne. Mølletårne og vinger skal farvesættes med samme lysegrå farve og udføres med ikke-reflekterende overflader.

 • Andet

  Det skal ved ansøgning godtgøres at de møller der ligger indenfor det potentielle lavbundsareal ikke forhindrer en evt. vandstandshævning i området. Der henvises i øvrigt til hovedstrukturens retningslinjer for vindmøller. En del af området er udpeget som § 3-områder.

S6.T01