S6.R03 - Svebølle, Vesterlyng Camping

loading image
Henter kort...
static-map
 • Rammeområde

  S6.R03

 • Plannavn

  Svebølle, Vesterlyng Camping

 • Anvendelse

  Rekreativt område

 • Specifik anvendelse

  Campingplads og vandrehjem

 • Fremtidig zonestatus

  Landzone

 • Max. antal etager

  1

 • Max. bygningshøjde (m)

  6

 • Områdets anvendelse

  Campingplads

 • Bebyggelsesforhold i øvrigt

  Inden for området må kun opføres bygninger som er nødvendige for campingpladsens drift (toilet-, køkken- og vaskerum, kiosk og lignende), en enkelt bolig for bestyrer eller person tilknyttet campingpladsen samt et antal campinghytter svarende til 15% af det tilladte antal campingenheder. En hytte må højst være 25 m2. Maks. bygningshøjde er 6 m for servicebygninger og 5 m for hytter og bolig.

 • Friarealer og beplantning

  Det bør sikres, at hele campingpladsen tilpasses landskabet ved etablering af afskærmende beplantning. Hegn i nabo- og vejskel skal udføres som levende hegn.

 • Infrastruktur (veje, stier og trafikforhold)

  Der kan anlægges parkeringsplads for campingplads og dagturister.

 • Andet

  Maks. 450 campingenheder. En del af området er omfattet af strandbeskyttelseslinje. En del af området er udpeget som § 3-områder. Det skal sikres, at det nærliggende NATURA 2000-områdes udpegningsgrundlag ikke påvirkes negativt.

S6.R03