K12.R11 - Pionergården ved Sønderstrand

loading image
Henter kort...
static-map
 • Rammeområde

  K12.R11

 • Plannavn

  Pionergården ved Sønderstrand

 • Anvendelse

  Rekreativt område

 • Specifik anvendelse

  Ferie- og kongrescenter

 • Fremtidig zonestatus

  Landzone

 • Max. antal etager

  1.5

 • Bebyggelsesforhold i øvrigt

  Det bebyggede areal kan kun udvides i begrænset omfang, snævert afgrænset omkring det eksisterende bygningskompleks og med muligheder for tilpasninger landværts bygningerne. Der kan evt. etableres tagetage på nærmere vilkår og efter lokalplanlægning, der sikrer god tilpasning til kystlandskabet.

 • Friarealer og beplantning

  Fællesarealer skal bevares og vedligeholdes.

 • Infrastruktur (veje, stier og trafikforhold)

  Vejadgang og offentlighedens adgang til kysten forudsættes forbedret ved lokalplanlægning for evt. udvidelse til feriecenter.

 • Andet

  Ca. 52 ferielejligheder, maks 200 sengepladser. Området er udpeget som værdifuldt kulturmiljø nr. 323-6b Husmandabebyggelser omkring Lerchenborg. Området er omfattet af strandbeskyttelseslinje. Området er beliggende i særligt værdifuldt landskab. En del af området er udpeget som § 3-områder.

K12.R11