K12.R07 - Klintegårdens jorder

loading image
Henter kort...
static-map
 • Rammeområde

  K12.R07

 • Plannavn

  Klintegårdens jorder

 • Anvendelse

  Rekreativt område

 • Specifik anvendelse

  Større rekreativt område, Ferie- og kongrescenter

 • Fremtidig zonestatus

  Landzone

 • Max. antal etager

  1.5

 • Bebyggelsesforhold i øvrigt

  Den eksisterende bygning Klintegården kan benyttes til restaurant o.lign. og kursusvirksomhed. Der kan planlægges nærmere for feriecenter i overensstemmelse med fredningsforholdene.

 • Friarealer og beplantning

  Karakteristiske træer og beplantning skal bevares.

 • Infrastruktur (veje, stier og trafikforhold)

  Offentligheden skal sikres adgang til strandarealerne.

 • Andet

  Maks 450 sengepladser. Området er fredet (fredning af Klintegården) En del af området er omfattet af strandbeskyttelseslinje. En del af området er omfattet af EF-habitatområde. Området er beliggende i særligt værdifuldt landskab. En del af området er udpeget som § 3-områder. En del af området er kommunalt ejet fredsskov. Naturhistoriske interesser i kystområdet skal sikres.

K12.R07