K12.R02 - Saltbæk Camping

loading image
Henter kort...
static-map
 • Rammeområde

  K12.R02

 • Plannavn

  Saltbæk Camping

 • Anvendelse

  Rekreativt område

 • Specifik anvendelse

  Campingplads og vandrehjem

 • Fremtidig zonestatus

  Landzone

 • Max. antal etager

  1

 • Max. bygningshøjde (m)

  5

 • Områdets anvendelse

  I forhold til Kommuneplan 2021-2032 udvides campingpladsens areal fra kun at omfatte ejendommens matrikler øst for Saltbækvej til også at omfatte arealet vest for Saltbækvej. En udvidelse på i alt ca. 1,3 ha. Udvidelsen medfører ikke mulighed for flere campingenheder. Realisering af udvidelsen forudsætter en VVM-screening og landzonetilladelse.

 • Bebyggelsesforhold i øvrigt

  Inden for området må kun opføres bygninger som er nødvendige for campingpladsens drift (toilet-, køkken- og vaskerum, kiosk og lignende), en enkelt bolig for bestyrer eller person tilknyttet campingpladsen samt et antal campinghytter i overensstemmelse med gældende campingreglement. Kommunen kan endvidere meddele tilladelse til et mindre spisested samt ikke-motoriserede aktiviteter som minigolf, aktivitetsbane, hoppepude o.lign. Ved ibrugtagning af arealet vest for Saltbækvej til campering, skal området forsynes med de nødvendige servicebygninger til formålet.

 • Friarealer og beplantning

  Langs områdets grænser mod det åbne land samt omkring de enkelte afsnit af campingpladsen etableres levende hegn af karakter som egnens markhegn. Ved ibrugtagning af arealet vest for Saltbækvej skal der yderligere etableres levende hegn langs vejen, således at campingenhederne afskærmes i forhold til forbipasserende.

 • Infrastruktur (veje, stier og trafikforhold)

  Der kan anlægges parkeringsplads for campingplads og dagturister samt for spisegæster og gæster til pladsens aktiviteter. Parkering skal anlægges således, at gæsterne kan parkere på den side af Saltbækvej, hvor de overnatter, spiser eller benytter pladsens aktiviteter.

 • Andet

  Maks. 200 campingenheder. Området er omfattet af skovbyggelinje.

K12.R02