K04.E03 - Kalundborg nord-øst

loading image
Henter kort...
static-map
 • Rammeområde

  K04.E03

 • Plannavn

  Kalundborg nord-øst

 • Anvendelse

  Erhvervsområde

 • Specifik anvendelse

  Kontor- og serviceerhverv, Publikumsorienterede serviceerhverv

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Max. bebyggelsesprocent for området

  80% beregnet ud fra det enkelte jordstykke

 • Min. tilladte miljøklasse

  1

 • Max. tilladte miljøklasse

  2

 • Max. antal etager

  13

 • Max. bygningshøjde (m)

  50

 • Områdets anvendelse

  Kontor og serviceerhverv, herunder hotel-, restaurations- og konferencevirksomhed.

 • Bebyggelsesforhold i øvrigt

  Der skal ved områdets disponering opnås en velfungerende helhed. Høj bebyggelse på stedet kræver arkitektonisk kvalitet og en fremtræden, så der opnås et værdigt landmark på dette markante sted ved indkørslen til Kalundborg.

 • Friarealer og beplantning

  Der skal lægges vægt på en høj kvalitet i områdets grønne træk, og at dette samordnes med nabogrunden. Udebyggede arealer skal ved beplantning, befæstelse og lignende gives et ordentligt udseende.

 • Miljøforhold

  Miljøklasse 1-2

 • Infrastruktur (veje, stier og trafikforhold)

  Kåstrupvej skal forskydes mod øst, og fra Kåstrupvej skal der være tilkørsel til de nye aktiviteter i området. Der skal være cykelsti på Holbækvej og på Kåstrupvej. For Kåstrupvej afgør den nærmere planlægning om den eksisterende vej kan overgå til sti eller om stien skal ligge på Kåstrupvej.

K04.E03