K04.B06 - Kalundborg nord-øst

loading image
Henter kort...
static-map
 • Rammeområde

  K04.B06

 • Plannavn

  Kalundborg nord-øst

 • Anvendelse

  Boligområde

 • Specifik anvendelse

  Tæt-lav boligbebyggelse

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Max. bebyggelsesprocent for området

  40% beregnet ud fra det enkelte jordstykke

 • Max. antal etager

  2

 • Max. bygningshøjde (m)

  8.5

 • Områdets anvendelse

  Udbygningsområde til tæt lav bebyggelse.

 • Bebyggelsesforhold i øvrigt

  Bebyggelsen skal udføres samlet og disponeres, så der opnås en harmonisk og karakterfuldt udtryk i grønne omgivelser. Husene skal udføres i let konstruktion, overvejende med træbeklædte facader. Der tilsigtes 0-energihuse.

 • Friarealer og beplantning

  Mindst 20% af området skal være fælles friarealer. Der skal beplantes tæt, så mindre byggeetaper ligger i træomkranset med åbning mod friholdt landskab mod øst. Sammenhængende grønne strukturer i området og til omkringliggende rekreative områder kan fremme spredningsmuligheder for dyr og planter

 • Infrastruktur (veje, stier og trafikforhold)

  Tilkørsel til området skal være fra Lupinvej. Området skal stitilknyttes den tilgrænsende hovedsti fra kolonihaveområdet til den ny skov mod nord. Der bør af rekreative hensyn sikres sammenhæng med og stiforbindelser til omkringliggende rekreative områder.

K04.B06