H3.R02 - Falkenhøj

loading image
Henter kort...
static-map
 • Rammeområde

  H3.R02

 • Plannavn

  Falkenhøj

 • Anvendelse

  Rekreativt område

 • Specifik anvendelse

  Ferie- og kongrescenter

 • Fremtidig zonestatus

  Landzone

 • Max. antal etager

  2

 • Områdets anvendelse

  Eksisterende bygninger må indrettes til konferencecenter med mulighed for overnatning.

 • Bebyggelsesforhold i øvrigt

  Hotel- og konferencevirksomheden skal indrettes i eksisterende bygninger. Kulturhistoriske elementer som kampestensbygningerne og andre bevaringsværdige bygninger skal bevares i deres oprindelige skikkelse og så vidt muligt uden at ændre udseende. Der skal tages hensyn til det værdifulde kulurmiljø, som beskrevet under “319-7: Hovedgården Falkenhøj”.

 • Friarealer og beplantning

  Kulturhistoriske elementer som træallé og stengærde skal i sin helhed bevares ved eventuelle ændringer i anvendelse eller ved til- og ombygninger.

 • Andet

  Maks. 50 sengepladser. En del af området er omfattet af skovbyggelinje. Den vestlige del af området er udpeget som økologisk forbindelse og potentiel økologisk forbindelse, hvorfor store, ældre træer skal bevares.

H3 Høng, Falkenhøj