G4.T01 - Vindmølleområde ved Bakkendrup (Ågård)

loading image
Henter kort...
static-map
 • Rammeområde

  G4.T01

 • Plannavn

  Vindmølleområde ved Bakkendrup (Ågård)

 • Anvendelse

  Tekniske anlæg

 • Specifik anvendelse

  Vindmølleanlæg

 • Fremtidig zonestatus

  Landzone

 • Max. bygningshøjde (m)

  142

 • Områdets anvendelse

  Vindmølleanlæg

 • Bebyggelsesforhold i øvrigt

  Potentiale for mølleopstilling: 2 stk. på 142 m. Forholdet mellem navhøjde og rotordiameter skal være mellem 1:1 og 1:1,35. Møllerne skal have samme rotordiameter og opstilles med samme indbyrdes afstand. Møllernes nav skal ligge på linje, således at vindmøllerne afspejler de overordnede linjer i terrænet. Den indbyrdes afstand skal være mindst 3 x rotordiameteren og maksimalt 5 x rotordiameteren, medmindre VVM - vurderingen kan dokumentere, at en anden indbyrdes afstand er nødvendig og hensigtsmæssig. Møllerne skal være ens med hensyn til størrelse, udseende, materialevalg, omløbsretning og omdrejningstal samt være 3-bladet. Der må ikke være reklamer eller logo på vindmøllerne. Mølletårne og vinger skal farvesættes med samme lysegrå farve og udføres med ikke-reflekterende overflader.

 • Andet

  Der henvises i øvrigt til hovedstrukturens retningslinjer for vindmøller. En del af området er omfattet af skovbyggelinje. En del af området er udpeget som § 3-områder.

G4.T01